Sunday, June 10, 2012

Dasar Dalam Negara

Dasar perswastaan
- kurangkan beban kewangan kerajaan
- kualiti meningkat
- kecekapan meningkat
- produktiviti meningkat
- persaingan meningkat
- kurangkan beban kerajaan
- tingkatkan usahawan bumiputera

Dasar peningkatan daya pengeluaran
- sumber negara digunakan secara optimum
- ekonomi negara meningkat
- stabilkan ekonomi negara
- elakkan pembaziran
- perniagaan lebih cekap
- pengeluaran meningkat dengan menggunakan teknologi
- untuk lahirkan sumber manusia yang cekap
- supaya Malaysia dapat bersaing dengan negara lain

Dasar perbandaran
- seimbangkan ekonomi bandar dan luar bandar
- wujudkan persekitaran yang kondusif

Dasar perindustrian
- untuk lahirkan tenaga mahir
- untuk kurangkan import barangan
- untuk kurangkan import teknologi
- wujudkan peluang pekerjaan
- jadikan Malaysia negara maju

Dasar pensyarikatan malaysia
- awam dan swasta bekerjasama
- awam dan swasta berkongsi maklumat
- guna teknologi moden dalam pengurusan
- hasil negara meningkat
- negara milik bersama
- kurangkan masalah birokrasi
- lahirkan etika kerja yang positif

Dasar automotif negara
- Malaysia jadi pusat serantau
- permit import dihapuskan
- cukai kereta import dihapuskan

Dasar belia negara
- Lahirkan usahawan yang berdaya saing
- Lahirkan generasi yang aktif,bersopan santun dan berperibadi  mulia

Dasar bioteknologi negara
- Hasilkan ubat daripada sumber asli
- Hasilkan tenaga yang mesra alam
Dasar kebudayaan kebangsaan
- pelihara peribadi kebangsaan
- untuk lahirkan komunikasi yang berkesan

Dasar kependudukan
- sediakan sumber manusia
- sediakan pasaran bagi keluaran tempatan
- untuk kukuhkan keselamatan negara
- sediakan permintaan untuk keluaran IKS

Dasar pandang ke timur
- supaya etika pekerja meningkat
- supaya prestasi pengurusan meningkat
- supaya produktiviti perkhidmtan awam meningkat
- supaya pekerja rajin,bersemangat untuk bekerja,berdisiplin
- hantar pelajar ke Jepun,Korea
- untuk meningkatkan kualiti dalam perkhidmatan awam

Dasar pelajaran kebangsaan
- melahirkan tenaga kerja
- supaya rakyat bersatu padu
- lahirkan masyarakat yang bersatu padu dan berdisiplin
- sediakan sumber manusia yang terlatih
- untuk kembangkan budaya,sosio,politik negara

Dasar pembangunan nasional
- dipanggil RRJP2
- lahirkan tenaga kerja yang mahir
- lahirkan tenaga kerja yang berpendidikan
- bertujuan mencapai perpaduan
- penglibatan swasta untuk mencapai objektif
- sektor awam sediakan infrastruktur yang cukup
- pelbagaikan kegiatan ekonomi

Dasar penerapan nilai-nilai islam
- pekerja bersikap positif
- untuk tingkatkan kualiti perkhidmatan awam
- untuk tingkatkan produktiviti perkhidmatan awam
- pekerja bertanggungjawab
- guna kaedah pejabat terbuka
- pekerja guna kad perakam waktu
- untuk lahirkan masyarakat bermaruah,ada identiti dan disegani

Dasar pengurangan perbelanjaan negara
- untuk kurangkan defisit belanjawan negara
- untuk rendahkan inflasi
- untuk kurangkan hutang negara
- untuk kukuhkan kewangan negara
- untuk kawal hutang negara supaya tidak bertambah

Dasar sains & teknologi
- untuk majukan ekonomi
- untuk lahirkan rakyat yang tahu merekacipta
- untuk sejahterakan rakyat
-lahirkan rakyat yang guna sains & teknologi untuk majukan negara

Dasar sogososha
- produk tempatan diluaskan ke luar negara
- produk tempatan yang dieksport ditingkatkan
- pemindahan teknologi ke luar negara
- pemindahan pengetahuan ke luar negara
- syarikat milik Malaysia buka rangkaian di luar negara
- produk Malaysia dimajukan kerana diekspot
- perniagaan berskala besar
- perniagaan di peringkat antarabangsa

Dasar sosial negara
- seimbangkan pembangunan fizikal dan rohani
- lahirkan masyarakat maju
- bangunkan masyarakat sepanjang hayat
- keperluan asas semua pihak dipenuhi
- lahirkan masyarakat yang mantap sosial,ekonomi dan teknologi

Dasar telekomunikasi negara
- lahirkan masyarakat yang bermaklumat

Dasar wanita negara
- hapuskan diskriminasi dalam perkhidmatan
- untuk tingkatkan mutu perkhidmatan

Dasar wawasan negara
- dapat tingkatkan pengetahuan
- dapat tingkatkan pengeluaran
- boleh hasilkan barangan dan perkhidmatan yang boleh bersaing dengannegara lain
- untuk majukan ekonomi berasaskan pengetahuan
- dapat bangunkan sumber manusia
- untuk bangunkan ekonomi dan sosial

Dasar wawasan 2020
- jadikan Malaysia jadi negara maju
- basmi kemiskinan semua kaum

Pelan induk ekonomi berdasarkan pengetahuan/k-ekonomi
- hasilkan produk baru yang produktif
- hasilkan kemahiran yang produktif
- untuk bangunkan teknologi maklumat
- untuk bangunkan telekomunikasi
- lahirkan tenaga buruh yang berpendidikan tinggi  

Kampen belilah barangan buatan malaysia
- kurangkan import

Pelan induk perindustrian3 [PIP3]
- perbanyakkan industri berat
- pendapatan negara meningkat
- untuk pembangunan insan

Pelan induk perinsudtrian
- lahirkan PKS
- pelbagaikan eksport
- kurangkan import
- beli barangan buatan Malaysia
- tingkatkan pelaburan tempatan
- majukan industri barangan getah
- majukan industri barangan kelapa sawit

Pelan pemulihan ekonominegara
- untuk kurangkan pengangguran
- untuk kurangkan kesan kepada pendapatan isi rumah

Dasar pertanian negara ke3
- hubungan yang erat antara sektorpertanian,perindustrian dan perkhidmatan
- tingkatkan sekuriti makanan
- guna bioteknologi dalam pertanian

Dasar pertanian negara
- untuk tingkatkan pendapatan petani
- untuk tingkatkan eksport (pertanian)
- untuk tingkatkan kualiti hasil pertanian
- bangunkan kampung tradisional
- penglibatan swasta dalam pertanian
- swastakan projek pertanian
- tubuh koperasi ladang
- urus pertanian secara profesional

Dana harta nasional berhad/ MTEN
- ambilalih syarikat yang ada masalah kewangan
- kukuhkan nilai matawang

Dasar hala cara baru dalam pembangunan kampung
- kebun kecil diurus secara ladang
- wujudkan industri di kampung
- wujudkan PKS di kampung
- tingkatkan hasil kampung
- hasil kampung bermutu
- tingkatkan eksport hasil kampung
- taraf hidup petani meningkat
- pendapatan petani meningkat

Dasar ekonomi baru
- RMK 2,RMK 3,RMK 4
- basmi kemiskinan
- susun semula masyarakat
- bina perpaduan

Dasar intelek negara
- tingkatkan kemakmuran
- tingkatkan ekonomi

Dasar semasa Tunku Abdul Rahman
- dasar pro barat kerana ada ancaman daripada pihak komunis

RMK9
- kukuhkan PKS
- lahirkan sumber manusia yang berilmu sains &teknologi,berilmu,kreatif,inovatif,minda kelas pertama,seimbangkansosio-ekonomi rakyat

Dasar pentadbiran british
- galakkan kemasukan buruh China
- galakkan kemasukan buruh India
- buka ladang getah
- ekploit galian dan bahan mentah

Dasar perindustrian berat
- untuk majukan industri
- untuk kembangkan industri hiliran
- import teknologi luar
- pinjam pakar dari luar negara
- kerajaan beri pinjaman kredit dan subsidi
- lahirkan PKS
- contohnya Kedah Cement

Dasar sukan negara
- lahirkan masyarakat yang sihat
- lahirkan masyarakat yang berdisiplin
- lahirkan masyarakat yang bersatu padu
- sediakan kemudahan (bersukan,fisiologi dan psikologi)

Dasar tenaga hijau
- untuk hasilkan tenaga yang mesra alam
- untuk hasilkan tenaga alternatif untuk menggantikan sumber tenagasedia ada
- untuk tingkatkan kualiti hidup dasar warga tua
- untuk tingkatkan martabat mereka
- untuk majukan potensi mereka
- supaya mereka lebih produktif
- supaya mereka aktif
- supaya mereka dihormati

Kepimpinan melalui tauladan
- dapat tingkatkan kualiti dalam perkhidmatan awam
- dapat tingkatkan produktiviti dalam perkhidmatan awam

Misi nasional / RMK9
- untuk lahirkan masyarakat yang berilmu
- untuk lahirkan masyarakat yang kreatif
- untuk lahirkan masyarakat yang inovatif
- untuk lahirkan masyarakat yang ada minda kelas pertama
- untuk seimbangkan sosio-ekonomi rakyat

Penyata razak
- dasar pelajaran kebangsaan
- bahasa pengantar yang sama
- guna bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar
- kurikulum yang sama

RMK4
- Dasar beli barangan Malaysia
- Dasar pertanian negara
- Dasar persyarikatan Malaysia

No comments:

Post a Comment